Sinds 1 oktober wordt er meer reclame gemaakt voor kansspelen. Dat heeft alles te maken met de Wet Kansspelen op Afstand. Deze wet is per 1 april 2021 van kracht en sinds 1 oktober 2021 zijn – met enige vertraging – de eerste legale online casino’s van start gegaan.

Je ziet reclame voor online gokken op internet, op televisie, in voetbalstadions, maar ook langs de snelweg.

Maar mag dat?

Toto reclame langs de snelweg

Al toerend door Nederland zagen de CasinoBazen de eerste kansspelreclames opduiken langs ’s lands snelwegen.

Langs de A2 was een levensgroot billboard te zien van Holland Casino. En langs de A67 duikt veelvuldig reclame voor TOTO Casino op ’n reclamepaneel op.

Maar mag dat wel?

Ja en nee.

Regels Kansspelautoriteit

In de reclameregels van de Wet Kansspelen op Afstand en de Kansspelautoriteit staat niets over reclame maken langs de snelweg.

In de wet en de aanvullende normen staat vooral veel over het niet richten op jongvolwassenen, dat wil zeggen mensen jonger dan 25 jaar. De meeste mensen op de snelweg zullen echter ouder dan 25 jaar zijn.

Voor reclame op radio en televisie geldt dat deze niet uitgezonden mag worden tussen 6 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds. Dit geldt echter niet voor reclamepanelen buiten.

De reclame die CasinoBazen heeft gezien, is niet specifiek gericht op jongvolwassenen, niet misleidend en bevat ook geen agressieve aansporingen om vooral te gaan online gokken.

Regels reclame langs de snelweg

Op en direct langs de snelweg mag geen reclame gemaakt worden. De snelwegen en de grond direct ernaast is Rijksgrond. Hier mag geen reclame maken. Soms staan er wel borden, maar dat zijn dan de zogenaamde “motto-borden”. Dit zijn borden die je aansporen om je aan de snelheid te houden, je gordel om te doen of niet met je telefoon bezig te zijn tijdens het rijden.

Reclamemakers omzeilen deze regels vaak door reclame wel zichtbaar vanaf de snelweg te plaatsen, maar niet op Rijksgrond. Voorbeelden hiervan zijn reclamepanelen in weilanden, reclameborden langs voetbalvelden direct langs de snelweg of bijvoorbeeld reclame via een paneel op een parkeerplaats van ’n hotel direct langs de snelweg. Hiervoor moet toestemming verkregen worden van de gemeente of de provincie .

Al dan niet toestemming geven wordt beoordeeld op basis van in hoeverre een reclamepaneel het landschap verstoort en in hoeverre weggebruikers afgeleid worden. Of reclame het landschap verstoort, is vooral een kwestie van smaak. Dat is een discussie waar je moeilijk uitkomt en daar gaan we in dit artikel dan ook niet op in.

Voor de beoordeling of weggebruikers teveel worden afgeleid, heeft Rijkswaterstaat een brochure opgesteld.

Belangrijk is dat het reclamepaneel op de parkeerplaats van het Van Der Valk hotel staat en niet op Rijksgrond. De handreiking (de brochure) is aanvullend. De beslissing ligt bij de gemeente en/of de provincie, maar Rijkswaterstaat kan deze overheden wel aanspreken op reclamepanelen waar toestemming voor is gegeven. De handreiking is wel van toepassing, want deze geldt voor alle reclameobjecten die redelijkerwijs vanaf de snelweg zichtbaar zijn. En dat is deze reclame van de TOTO, zoals uit de foto blijkt.

De brochure bevat ’n hele hoop eisen. We lichten er eentje uit waar de reclame van de TOTO duidelijk niet aan voldoet.

Het gaat hierbij om 3.7, te vinden op pagina 23 en met als onderwerp “het vasthouden van de aandacht”. Weggebruikers mogen via reclame, die redelijkerwijs zichtbaar is vanaf de snelweg, niet opgeroepen worden om een QR-code te scannen of een bepaalde website te bezoeken.

En dat doet de TOTO wel met de tekst “Speel nu live op toto.nl/casino”. Weggebruikers worden niet alleen opgeroepen om die website te bezoeken, maar ook om te spelen. In een online casino spelen tijdens het rijden is uiteraard geen goed idee.

Na het live-gaan zonder CRUKS en de 10 epische missers in de teksten op Toto’s website is dit alweer de derde ernstige overtreding van de TOTO in amper ’n week online.