CasinoBazen krijgt deze vaak vraag via de e-mail gesteld. Bezoekers van onze website vragen zich af of het verboden is om te gokken bij een illegaal online casino.

En of, als ze dat toch doen, ze ermee in de problemen kunnen komen.

Op deze vragen gaan we antwoord geven in dit artikel over illegaal online gokken.

Is online gokken in Nederland legaal?

Ja. Sinds 1 oktober 2021 kun je legaal online gokken. Tien bedrijven hebben een online kansspelvergunning verkregen. Deze bedrijven mogen legaal online kansspelen aanbieden.

Via de Kansspelwijzer van de Kansspelautoriteit kun je controleren of een goksite een Nederlandse vergunning heeft.

Tot de eerste lichting van bedrijven die een vergunning van de Kansspelautoriteit kregen, behoren onder andere Holland Casino Online, Bet365 en BetCity.

Online gokken is legaal als je dat doet bij een legaal online casino. Dat is een goksite met een vergunning van de Kansspelautoriteit.

Is gokken bij een casino zonder vergunning illegaal?

Ja. In tegenstelling tot wat veel mensen denken en veel casinoreviewsites schrijven, is dit illegaal. Het staat duidelijk in de Wet op de Kansspelen.

Laten we beginnen met artikel 1a van de Wet op de Kansspelen. Dit artikel schrijft voor dat het verboden is om gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend.

Kortom: het aanbieden van kansspelen is verboden, mits je beschikt over een vergunning van de Kansspelautoriteit.

Artikel 1c is van toepassing op gokkers. Het is namelijk ook verboden om gebruik te maken van een onder a bedoelde gelegenheid, wetende dat voor het geven daarvan geen vergunning ingevolge deze wet is verleend;

De wet bedoelt met een onder a bedoelde gelegenheid een goksite zonder vergunning van de Kansspelautoriteit. Of een goksite al dan niet een Nederlandse vergunning heeft, kun je eenvoudig controleren via de website van de Kansspelautoriteit.

Kortom: gokken via een online bookmaker of online casino zonder vergunning is illegaal.

vergunning-curacao

Telt een andere vergunning dan de Nederlandse vergunning ook?

Nee.

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat de wetgeving van het land waar de speler zich bevindt, telt. Kortom: als je vanuit Nederland speelt bij een casino dat gevestigd is in ’n land als Malta, Curacao of Gibraltar, telt de Nederlandse wetgeving. En die schrijft, zoals we eerder in dit artikel uit hebben gelegd, voor dat het verboden is om deel te nemen aan online kansspelen zonder Nederlandse vergunning.

Illegale goksites zijn creatief.

Vaak proberen ze indruk te wekken dat Curaçao onderdeel is van Nederland. Dat is niet helemaal waar. Curaçao is een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden met eigen wetten. Een Nederlandse vergunning is niet geldig in Curaçao en omgekeerd is een Curaçaose vergunning ook niet geldig in Nederland.

Malta dan. Vaak proberen illegale goksites je op het verkeerde been te zetten. De argumentatie komt er dan vaak op neer dat de Maltese vergunning in de hele Europese Unie geldig is, vanwege het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie.

Ook dat is onjuist. Elke lidstaat mag in principe haar eigen kansspelbeleid vormgeven. Daar gelden een aantal voorwaarden voor, onder andere dat dit beleid consistent en niet-discriminerend moet zijn. Tot nu toe heeft in verschillende rechtszaken van kansspelaanbieders tegen de Kansspelautoriteit het Nederlandse beleid stand gehouden. Dit kun je nalezen in onder meer dit arrest van het Europees Hof, vanaf punt 56.

Kan ik een boete krijgen als ik illegaal gok?

Hiervoor scrollen we door naar titel VI c van de Wet op de Kansspelen. Hier staan de strafbepalingen vermeld.

In het eerste lid van artikel 36a staat dat overtreding van artikel 1c een geldboete van de derde categorie als straf oplevert.

Deze geldboetes staan beschreven in artikel 23, vierde lid van het Wetboek van Strafrecht.

Hier staan de maximale boetes per categorie vermeld. Illegaal gokken levert een geldboete op van de derde categorie. Sinds 1 januari 2020 bedraagt een geldboete van de derde categorie maximaal € 8.700. Het is natuurlijk niet gezegd dat je altijd de maximale boete krijgt. De minimale boete is € 3. Naar gelang van de omstandigheden wordt bepaald hoe hoog je boete is.

Je krijgt een strafblad als de boete voor illegaal gokken hoger is dan € 130. Dat is geregeld in het ‘Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens’. In hoofdstuk 2, afdeling 1 is besloten welke overtreding leiden tot een aantekening op je ‘uittreksel justitiële documentatie’. In de volksmond wordt het ‘uittreksel justitiële documentatie’ ook wel strafblad genoemd. Deze aantekening blijft vijf jaar staan. Een aantekening vanwege illegaal gokken kan ook vijf jaar lang gevolgen hebben voor het al dan niet krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Komt de overheid er achter als ik illegaal gok?

Eerlijk is eerlijk: de pakkans is enorm laag. Het aanpakken van mensen die af en toe een tientje inzetten via een illegale goksite, heeft geen prioriteit bij justitie.

Toch is de pakkans niet helemaal nul.

Win je iets bij een illegale goksites en krijg je je prijzengeld uitbetaald (wat altijd maar de vraag is bij goksites zonder vergunning), dan komt dit geld waarschijnlijk binnen op je bankrekening.

Banken zijn verplicht om bepaalde transacties door te geven aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Hier worden ‘ongebruikelijke transacties’ geregistreerd en nader onderzocht. Of er al dan niet een melding wordt gedaan aan FIU hangt af van of de transactie voldoet aan minimaal één van de indicatoren voor melding.

Ook zijn er andere manieren voor de overheid om er achter te komen dat je illegaal gokt. Bijvoorbeeld als je aangifte doet voor de Kansspelbelasting, je bankafschriften moet overleggen bij het aanvragen van een uitkering of een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP).

Gok alleen bij legale online casino’s

Wil je om echt geld spelen, kies dan altijd voor een legaal online casino.

Wij hebben een selectie gemaakt van onze favoriete online casino’s.